Telefon

0533 707 06 17

Mesai Saatlerimiz

08:30 - 17:30

Mail Adresimiz

etimesgutercume@gmail.com

Simültane Tercüme

Simültane çeviri Türkçe ifadeyle eş zamanlı çeviri olarak adlandırılır. Bu çeviri sırasında tercüman/tercümanlar, ses geçirmeyen bir kabinde otururlar ve önlerinde doğrudan dinleyicilerin kulaklıklarıyla irtibatlı (telsiz) mikrofonlar bulunur. Simültane çeviri sırasında konuşmacının sesi bir kulaklık vasıtasıyla eşzamanlı olarak tercümana/tercümanlara aktarılır ve tercüman/tercümanlar eşzamanlı olarak dinlediği/dinledikleri konuşmayı yine eşzamanlı olarak dinleyicilerin dilinde dinleyicilere aktarır. Konuşma, simültane (anında) […]

Ardıl Tercüme

Ardıl tercüme esnasında tercümanlar, katılımcılarla beraber toplantı masasında oturur ve herhangi bir teknik donanım kullanmaz. Çevirmen konuşmacının sözlerini dinleyip ardından hedef dile çevirmesi ve karşı tarafa aktarması şeklinde gerçekleşir. Ardıl tercüme genellikle söz konusu toplantının çok kısa, teknik, gizli veya resmi olması durumunda başvurulan bir yöntemdir. Ardıl çeviri, yazılı çeviriye göre daha fazla dikkat ve […]

Altyazı (Subtitle) Tercümeleri Hizmetleri

Tercümanlık firmamızın önemli hizmetlerinden biri de altyazı çeviri işlemleridir. Altyazı çeviri işleminde en önemli iki husus doğru ve uyumlu tercüme olması ve altyazının senkronize şekilde ilerlemesidir. Çeşitli konulardaki video klipleri, belgeseller, uzun metrajlı filmler, sanatsal ve kültürel konular  alanlarda tam senkronize halde doğru bir şekilde altyazı çeviri hizmeti vermekteyiz.

NOTER ONAYLI ÇEVİRİ

Noter onaylı çeviriler belgedeki imzanın doğruluğunu ve belgeyi imzalayanın sıfatını onaylamak suretiyle yabancı bir resmi belgeye geçerlilik kazandıran idari bir çeviridir. Noter onay işlemi noterde olan bir işlemdir. Noter ayrı bir işlem ücreti alır ve kişiye aittir. Her tercüme bürosunun da anlaşmalı olduğu noterler vardır. Tercüme büroları noterlerle birlikte çalışır. Çünkü yeminli tercümanın noteri tanıması […]

HUKUKİ TERCÜME

Hukuki Terimleri hakkında bilgiye de sahip olan tercümanları ile Etimesgut Tercüme Bürosu Vekaletname, Vasiyetname, Kefaletname, Kontrat, Tasdikname, İhbarname, Taahhütname, Sözleşme, Tutanak, Dilekçe, Mahkeme Kararı, Yargıtay Kararı, İbraname, Tapu, İmza Sirküleri, Yönetmelik, Yetkilendirme, Vergi Levhası, Gelir Tablosu, Bilanço, İrsaliye, Garanti Belgesi, Teknik Şartname, Yönetim Kurulu Kararı, Genel Kurul Kararı, Ekspertiz Raporu, Teminat Mektubu, Sigorta Poliçesi, İhale […]

Teknik Metin Tercümeleri

Her türlü teknik belge ve dokümanın tercümesi, kullanma kılavuzu, teknik şartnameler, teknik çizelge, makine, inşaat, otomotiv, elektrik, elektronik, tekstil, gemicilik, telekomünikasyon, bilgi teknolojileri, kimya, kozmetik, kurulum, kullanım, bakım ve tamir kılavuzları, kataloglar, broşürler, eğitim dokümanları, teknik ve idari şartnameler, CE, ISO ve benzeri uygunluk belgeleri, ürün tanıtımları gibi belge ve dokümanların tercümeleri.

Web Sitesi Çeviri

Web sitesi, şirketler için bir vitrin gibidir. Kendilerini tanıtır, firmaları hakkında bilgi verir ve müşterileri karşısında ilk izlenimini yaratır. Bu yüzden yapılan web sitesi tercümeleri çok önem taşır. O ülkeye ait kültürü, kullanıcı deneyimini ve kısaltmaları bilmeleri gerekir. Teknik bilgi aşırı önem taşır. Araştırma ve bilgi birikimi gerektirir. Etimesgut tercüme olarak, web sitesi tercümesinde geniş […]

Akademik Çeviri

Akademik çeviri tercüme bürolarından çevirisi en çok talep edilen türlerden biridir. Akademik çevirinin doğru yapılması oldukça önemlidir. Üniversitelerde çoğu fakültelerde mezun olurken tez hazırlanması zorunludur. Bu tezlerin çoğunlukla yabancı dilde hazırlanması talep edilir. Öğrencilerin yabancı kaynaklardan yararlanması gerekir. Bu noktada tercüme büroları devreye girer. Aynı zamanda öğretim görevlileri de doktora tezi yazarken ya da bilimsel […]

Pasaport Çeviri

Pasaport tercüme edilirken sayfa fiyatlandırması yapılmaz ve bütün ülke pasaportları için aynı ücret geçerlidir. Bir pasaportun tercüme edilmesi, yemin mührünün vurulması ve müşteriye teslim edilmesi 15 dakikayı geçmez. Yapılan yeminli tercümeye ek olarak pasaport tercümesinin noter tarafından da tasdik edilmesi gereklidir. Pasaportun aslı elinizde olmadan noter tasdik işlemini yapamayacağınızı unutmayın. Arzu ettiğiniz takdirde, pasaport tercümesinin […]

Apostil Tasdikli Tercüme

Apostil Tasdiki Nedir? 1961 yılında ülkeler arasında akdedilen Lahey Anlaşması (Konvansiyonu) ile sözleşmenin üye devletleri için yabancı resmi belgelerin yasallaştırma şartlarını kaldırmıştır. Sözleşme, bir ülkede düzenlenen ve farklı bir ülkede kullanmak üzere resmi belgelere konulan özel bir kaşe ile konsolosluk onayı yerine apostil konulmasını yeterli kıldı. Apostil hakkında daha fazla bilgi almak için Apostil Nedir? […]